برچسب: هدف

10نکته ایجاد انگیزه در کارکناان

10 نکته مهم در افزایش انگیزه کارکنان

انگیزه کارکنان همان سطح انرژی، تعهد، پافشاری و خلاقیت کارکنان یک شرکت در مشاغل خود است. انگیزه بالاتر کارمندان منجر به تعامل و بهره وری بهتر می شود. پس جای تعجب نیست که فاکتور انگیزه کارمندان به یکی از اولویت های اصلی بیشتر مشاغل تبدیل شده است. چرا انگیزه کارمندان در محیط کار بسیار مهم […]