برچسب: آدیلار

آدیلار

تغییرات جدید و جذب سرمایه در استارتاپ آدیلار

آدیلار در دومین سال فعالیت خود موفق به جذب سرمایه از مکس هلدینگ شد. در خلال این سرمایه‌گذاری، آدیلار با استارتاپ سیویتو ادغام شده و فعالیت این دو استارتاپ با نام آدیلار و مدیریت امین‌رضا جوانشیر ادامه خواهد یافت. سیویتو نیز از استارتاپ‌هایی است که در سال ۱۳۹۸ از مکس هلدینگ موفق به جذب سرمایه […]