توضیحات نظرات

آن چه در ادامه این گزارش می‌خوانید:

  • جایگاه API در مدل کسب و کار
  • از صفر تا تجاری سازی API
  • از کجا شروع کنیم؟
  • پیامدهای ورود API به سازمان شما
  • رویکرد چابک در توسعه API
  • و …

پیام‌های حاوی کلمات رکیک و توهین آمیز منتشر نخواهد شد