توضیحات نظرات

تحلیل رفتار سفر، به این موضوع می پردازد که مردم در سفرهای خود بیشتر از چه الگوهایی پیروی می کنند.

در همین راستا، این گزارش را در چهار بخش :

«کاربران از چه طریق خرید می کنند؟»

«مردم چقدر برای سفر خود هزینه می کنند؟»

«مردم چه مقصدهایی برای سفر دارند و چطور سفر می کنند؟»

«مردم چقدر سفرهای خود را به اشتراک می گذارند؟» تهیه کرده‌اند.

همچنین برای درک بهتر این رفتار، آمار تحلیل ها را به صورت مقایسه‌ای در کنار مدت مشابه سال گذشته قرار داده‌اند.

 

پیام‌های حاوی کلمات رکیک و توهین آمیز منتشر نخواهد شد