توضیحات نظرات

گزارش سال ۱۴۰۱ حرکت اول منتشر شد.
براساس داده های این گزارش حرکت اول از ابتدای فعالیتش تاکنون در هشت قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری مشارکت داشته و در صندوق بین‌المللی دروازه‌ای برای ورود به حوزه منا سرمایه‌گذاری کرده است. بنا بر اعلام حرکت اول، ۹۷۱ ایده داخلی و ۵۹ ایده بین‌المللی در این شرکت بررسی و ۳۴.۲۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

 

پیام‌های حاوی کلمات رکیک و توهین آمیز منتشر نخواهد شد