توضیحات نظرات

گزارش سال ۱۴۰۱ ارتباط فردا منتشر شد.

شرکت ارتباط فردا گزارش مالی سال ۱۴۰۱ خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش شرکت ارتباط فردا در سال ۱۴۰۱ به رشد بیش از ۱۰۲درصدی سود عملیاتی نسبت به سال قبل از آن دست یافته و انتظار دارد این رشد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۱۰ درصد برسد. همچنین درآمد عملیاتی این شرکت در سال ۱۴۰۱ با ۱۶ درصد رشد همراه شده است.

 

پیام‌های حاوی کلمات رکیک و توهین آمیز منتشر نخواهد شد