توضیحات نظرات

داده های به کار رفته در این گزارش، از نظرسنجی برگزار شده توسط پلتفرم جاب ویژن استخراج شده اند. این نظرسنجی در ماه های بهمن و اسفند ۱۴۰۱ برگزار شده و زمان برگزاری آن پیش از اعلام حقوق مصوب وزارت کار برای سال ۱۴۰۲ بوده است.
در این نظرســنجی بیش از ۷۴۰۰۰ نفر، در ۷۹ حوزه شغلی و از ۴۵۴ شــهر مختلف کشــور، شــرکت کردند که پس از حذف کردن داده های نامربوط و پالایش آنها در مجموع داده های ۶۹۵۶۴ نفر در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت.

 

پیام‌های حاوی کلمات رکیک و توهین آمیز منتشر نخواهد شد