توضیحات نظرات

گزارش‌های انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران

 

در هفته‌های اخیر انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر از طریق شبکه های اجتماعی گزارش های آماری از عملکرد سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران منتشر کرده است.

در این سند، گزارش‌های اخیر انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر ایران (انجمن VC) از وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر به صورت تجمیع شده در اختیار شما قرار می گیرد.

 

در بخش گزارش های اکوسیستم استارتاپی تمام گزارش های منتشر در فضای کسب و کارهای آنلاین قابل مشاهده و دریافت است.

پیام‌های حاوی کلمات رکیک و توهین آمیز منتشر نخواهد شد