رایگان
توضیحات نظرات

آنچه در این گزارش خواهید خواند:

– نگاهی به آمار و ارقام تاکسی‌های آنلاین در کشور

– رشد صنعت در سال‌های گذشته و برآورد میزان رشد در آینده

– سهم از بازار دو رقیب سنتی؛ اسنپ و تپسی و برآورد آینده این رقابت

– بررسی تاثیر ثبت برخی مخارج و هزینه‌های تپسی در سرفصل مخارج انتقالی و دارایی‌های شرکت

-بررسی پیش‌بینی مالی تپسی و ابهامات وارده به آن

– برآورد جریانات نقدی آزاد تپسی طی 5 سال آینده

– بررسی نسبت‌های مالی نمونه‌های موفق خارجی با تپسی

– ارزش‌گذاری تپسی از طریق سه روش

– فوتبال فیلد و بازه ارزش‌گذاری تپسی

پیام‌های حاوی کلمات رکیک و توهین آمیز منتشر نخواهد شد