C۳S، این سخت‌افزار را برای استفاده در ماهواره‌ها بهینه خواهد کرد که شرایط عملکرد آنها، به شرایط عملکرد خودروهای خودران در جاده‌ها شباهت دارد اما این کار را با الزامات دقیق‌تری از نظر مدیریت انرژی و خطرات محیطی انجام خواهد داد. هدف از همکاری این دو شرکت، به‌کارگیری فناوری ای‌ال‌موتیو روی ماهواره‌هایی است که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال آینده در مدار زمین فعال شوند. کاربرد شبکه‌های عصبی آنبرد می‌تواند با توجه به شرکت‌های آنها متفاوت باشد و کاربردهای گوناگونی از جمله مخابرات، تصویربرداری از زمین، ماهواره‌های خودکار و حفاری فضایی را شامل شود.

اگرچه بیشتر ماهواره‌های کنونی به‌صورت خودکار عمل می‌کنند اما به‌کارگیری هوش مصنوعی آنبرد می‌تواند امکان فعالیت خودکار را هنگام انجام دادن وظایفی مانند تصویربرداری از یک نقطه خاص افزایش دهد. پردازش داده‌های گردآوری شده توسط ماهواره‌ها درحال‌حاضر، بیشتر با انتقال داده‌های خام به ایستگاه‌های زمینی صورت می‌گیرد. فرآیند گردآوری داده‌ها، پردازش و ارسال دوباره آنها می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد؛ به همین دلیل ای‌ال‌موتیو تصمیم گرفته تا این مشکل را برطرف کند. فناوری ای‌ال‌موتیو می‌تواند پردازش داده‌ها را روی ماهواره‌ و به محض گردآوری داده‌ها انجام دهد تا زمان کمتری صرف فرآیند پردازش شود.