سرمایه‌گذاری مشترک اسمارت‌آپ و بهمن روی استارتاپ وینداد

۰۰/۱۱/۲۰

شرکت های سرمایه‌گذاری اسمارت‌آپ و بهمن روی استارتاپ  وینداد به نشانی  vindad.com سرمایه‌گذاری کردند. «وینداد » مرجع خدمــات حقوقــی آنلایــن اســت که  فعالیت خود را از اسفند سال ۱۳۹۶ شروع کرده است. محمدحسین امیری و مهسا جنتی زاده دو بنیان گذار وینداد هستند که با همراهی تیم خود در گام اول قالـب‌هـای آمـاده قـراردادی بـه کسـب […]

شرکت های سرمایه‌گذاری اسمارت‌آپ و بهمن روی استارتاپ  وینداد به نشانی  vindad.com سرمایه‌گذاری کردند. «وینداد » مرجع خدمــات حقوقــی آنلایــن اســت که  فعالیت خود را از اسفند سال ۱۳۹۶ شروع کرده است.

محمدحسین امیری و مهسا جنتی زاده دو بنیان گذار وینداد هستند که با همراهی تیم خود در گام اول قالـب‌هـای آمـاده قـراردادی بـه کسـب و کارهـای کوچـک ارائه می‌‌کردند و اکنون بــا دریافــت بازخورد از بــازار و گسترش ســرویس‌هــا  بــه صــورت کلــی وظیفــه «سـلامت حقوقـی» کسـب و کارهـا را بـه عهـده گرفته‌اند و تبدیل به مرجع آنلاین خدمات حقوقی کسب‌وکارها شده اند.

دیدگاه کاربران

پیام‌های حاوی کلمات رکیک و توهین آمیز منتشر نخواهد شد