برچسب: کوفاندر

هم-بنیان گذار کیست؟ (راهنمای کامل شناخت هم-بنیان گذار)

راه اندازی یک استارتاپ به آن آسانی هم که فکر می کنید، نیست. حتی اگر بنیان گذار استارتاپ ایده ای داشته باشد که بتواند بازار را متحول کند، ولی مهارت هایی برای تحقق آن ایده ضروری است که او به تنهایی نمی تواند آنها را فرا بگیرد. اینجاست که وجود هم -بنیانگذار (کوفاندر) احساس می […]