برچسب: کارآفرین

۱۰ فرد تأثیرگذار دنیا

نام یک جوان ایرانی در بین ۱۰ فرد تأثیرگذار دنیا قرار گرفت

به گزارش کمیته بین المللی جوانان جهان، سازمان غیر انتفاعی «کمیته بین المللی جوانان» (JCI) وحید رجبلو را به عنوان یکی از ۱۰ فرد تأثیرگذار دنیا در فهرست ۲۰۲۰ میلادی خود انتخاب کرده است. سازمان مذکور سالانه ۱۰ رهبر جوان و کمتر از ۴۰ سال را از سراسر جهان به عنوان افراد تأثیر گذار انتخاب […]