برچسب: پیشرفت

3گام در کنار آمدن با شکست کاری

چطور با شکست‌ های کاری خود کنار بیاییم؟

شکست ناخوشایند است. این احساس که در کار شکست خورده اید می تواند باعث ناراحتی شما شود اما مهم است که به خاطر بسپاریم که شکست برای همه اتفاق می افتد و شما باید برای رویارویی با آن آماده باشید؛ چرا که اگر برای شکست خوردن آماده نباشید، برای یادگیری از شکست نیز آماده نیستید. […]