برچسب: پادیوم

گزارش پادیوم از راهبری پروژه‌های API منتشر شد

پادیوم در گزارش خود با عنوان” راهبری پروژه‌های API” به بررسی API و جایگاه آن در مدل کسب‌وکار سازمان‌ها پرداخته و راهنمای کاملی از عرضه خدمات API توسط کسب‌وکارها ارائه داده است. بخش‌هایی از این گزارش را در با هم مرور می کنیم. آشنایی با پادیوم «پادیوم » یک پلتفرم دوسویه است. بدین ترتیب که […]