برچسب: مالیات

کسب‌وکارهای مجازی

کسب‌وکارهای مجازی از ارائه گواهی مالیاتی تا پایان سال معاف شدند

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در جدیدترین گزارش خود در مورد پروانه‌های کسب صادر شده از طرف اتحادیه اعلام کرد که متقاضیان حقیقی دریافت پروانه تا پایان سال ۹۹ برای صدور یا تمدید پروانه کسب از ارائه گواهی مالیاتی معاف هستند و می‌توانند تنها با ارائه تعهدنامه اقدام به دریافت پروانه کسب کنند. اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای […]