برچسب: عتیقه

فروش غیرقانونی آثار تاریخی

مظلومیت و فروش غیرقانونی آثار تاریخی در سایت‌ ها و فضای مجازی!

فروش غیرقانونی آثار تاریخی موضوع مهم و داغی است که   همین یک ماه قبل فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، از برخورد با تخلفِ سایت دیوار برای انتشار غیرقانونی فروشِ یک ظرف «ریتون» خبر داد، اقدامی قابل قبول که به نظر می‌رسد فقط صورت مساله را برای همان یک ظرفِ تاریخی پاک کرد و به حل […]