برچسب: شاخص

8 شاخص سنجش نگهداری مشتری

نرخ نگهداری مشتریان یا Retention Rate یکی از معیارهای مهم در هر کسب و کاری است. که متاسفانه توسط خیلی از کسب و کارها درنظر گرفته نمی شود. در واقع بیشتر کسب و کارها توجه خود را معطوف به برنامه های بازاریابی برای جذب مشتریان جدید می کنند تا نگهداری مشتریان فعلی. اما چرا نرخ […]