برچسب: سایت شاپرک

سایت شاپرک

اسامی برخی پرداخت‌یاران از سایت شاپرک حذف شد

اسامی بیش از ۳۰ شرکت پرداخت‌یاری از روی سایت شاپرک به دلیل پیاده نکردن کامل مدل پرداخت‌یاری و انتقال پذیرندگانشان به این مدل حذف شد. تعداد شرکت‌های پرداخت‌یاری که تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری را با شاپرک امضا کرده بودند و اسامی آنها روی سایت قرار گرفته بود به بیش از ۱۲۰ شرکت می‌رسید؛ اما هم‌اکنون این تعداد […]