برچسب: داده

تک نات (techknot)، رویدادی برای پیوند میان علوم داده و تکنولوژی

در سال‌های اخیر اهمیت استفاده از داده در کسب و کار ها بسیار افزایش پیدا کرده است و کسب و کارهای بسیاری در دنیا به سمت داده محور شدن پیش رفته اند. در این بین، ایران نیز با توجه به داشتن ظرفیت های کافی از نظر نیروی انسانی متخصص و نیز نیاز بازار به توسعه […]