برچسب: بیمه تامین اجتماعی

شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی

شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی مشمول بیمه تامین اجتماعی می شوند

موضوع بیمه شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی به بخش‌نامه‌ای برای سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد و تا امروز اجرای این بخش‌نامه زمان برده است. قرار بود که این موضوع در سال گذشته عملیاتی شود اما ویروس کرونا باعث شد تا کمی تاخیر در اجرای نهایی پیش بیاید. از این سامانه در نهایت صبح امروز در نشستی خبری مشترک […]