برچسب: اینترنت

کسب و ‌کارهای اینترنتی

ارمغان رمز دوم پویا برای کسب و ‌کارهای اینترنتی

سال گذشته سالی پر از فراز و فرود برای کسب و ‌کارهای اینترنتی در ایران بود. اتفاقات رنگارنگی مثل قطعی اینترنت تا موضوع کرونا که مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم کسب و ‌کارهای اینترنتی را تحت فشار گذاشت، فعالیت در این حوزه را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کردند. در این بین، بیشتر آنها که جان […]