برچسب: استارتاپ غیرفعال

نقشه استارتاپ‌های شکست خورده

در این نقشه لیستی از استارتاپ‌هایی که فعالیت‌شان در سال‌های اخیر متوقف شده است، مشاهده می‌کنید. این استارتاپ‌ها براساس حوزه فعالیت دسته بندی شده‌اند. این لیست براساس داده‌های راستا اینسایت بدست آمده است. درصورتی که کسب‌وکاری را می‌شناسید که در این لیست نیامده است، از طریق راه ارتباطی با ما درمیان بگذارید. این لیست به […]