ارزش گذاری استارتاپ ها

اولین مسئله مهمی که کسب و کارهای نوپا برای جذب سرمایه گذار با آن روبرو هستند ارزش کسب وکارشان است چرا که مقدار سهامی که قرار است به سرمایه گذار خطرپذیر واگذار شود وابسته به ارزش کسب وکار است.

اگر بخواهید کسب وکارتان را ارزش گذاری کنید باید با انواع مدل های درآمدی، مدل کسب وکار، دانش مالی و فرآیند تحقیق بازار آشنا باشید. پس بهتر است برای ارزش گذاری استارتاپ خود از یک تیم مناسب بهره ببرید.

تیم پژوهشی راستا با ارزش گذاری دقیق، تیم های نوپا را در فرآیند جذب سرمایه یاری خواهد کرد و منجر به ایجاد منفعت برای موسسان کسب و کارها خواهد شد.

برای دریافت اشتراک ماهنامه اطلاعات تماس خود را ثبت کنید