رایگان
توضیحات بیشتر >
رایگان
رایگان
توضیحات بیشتر >
رایگان
رایگان
توضیحات بیشتر >
رایگان
رایگان
توضیحات بیشتر >
رایگان
رایگان
توضیحات بیشتر >
رایگان
رایگان
توضیحات بیشتر >
رایگان

گزارش «ناشناخته‌های فروشگاه‌های اینترنتی در ایران» بر اساس داده‌های باز (open data) منتشر شده توسط دیجیکالا که نمونه‌ای از حجم انبوه داده‌های دیجیکالا است تهیه شده است.

شامل:
– تحلیل سبد خرید مشتریان
– تحلیل زمان ارسال سفارشات
– تحلیل پراکندگی جغرافیایی مشتریان
و …

فرض اصلی تهیه گزارش بر این بوده که دیتاست منتشر شده نماینده خوبی از داده‌های کلی دیجیکالاست، اما طبیعتا در صورتی که داده‌های دیتاست منتشر شده به صورت یکنواخت از کل داده‌ها انتخاب نشده باشند،  ممکن است در برخی موارد آمارهای ارائه شده در گزارش با آمارهای کلی اختلاف داشته باشد.

رایگان
توضیحات بیشتر >
رایگان