ماهنامه تحلیلی اکوسیستم استارتاپی

در ماهنامه تحلیلی همه آنچه که برای رصد اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان، روندهای سرمایه گذاری، رویدادها و اخبارمهم و آمارهای بروز از وضعیت کاربران نیاز دارید به صورت ماهانه در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

سرفصل مطالب ماهنامه به شرح زیر می باشد:

1- روندهای سرمایه گذاری در ایران و جهان

2- مهم ترین اخبار اکوسیستم استارتاپی 

3- رصد اتفاقات و رویدادهای مرتبط با سرمایه گذاران

4- تحلیل رفتار کاربران

 

برخی از مشتریان ماهنامه راستا:

مشتریان راستا

 

 

 

 

برای دریافت اشتراک ماهنامه اطلاعات تماس خود را ثبت کنید