ماهنامه تحلیلی اکوسیستم استارتاپی

در ماهنامه تحلیلی همه آنچه که برای رصد اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان، روندهای سرمایه گذاری، رویدادها و اخبارمهم و آمارهای بروز از وضعیت کاربران نیاز دارید به صورت ماهانه در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

سرفصل مطالب ماهانامه به شرح زیر می باشد:

1- روندهای سرمایه گذاری در ایران

2- روندهای سرمایه گذاری در جهان

3- مهم ترین اخبار اکوسیستم استارتاپی همراه با تحلیل تیم راستا

4- رصد اتفاقات و رویدادهای مرتبط با سرمایه گذاران

5- نحوه رفتار کاربران ایرانی در فضای وب براساس داده های آماری

برای اطلاع از نحوه عضویت در ماهنامه تحلیلی راستا تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات تماس خود را ثبت کنید